หากคุณเป็นคนที่ชอบกินอาหรอย่าง ที่มีส่วนผสมของหนอไม้ ไม่ว่า จะเป็นหน่อไม้สด หน่อๆไม้ดอง ก้มีความอร่อยที่ต่างกันนะค่ะ โดยคนส่วยมากจากกินหน่อไม้ดองเพราะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างเช่น แกงหน่อไม้ใส่ไก่ ใส่ปลา  หรือนำไปประกอบได้หลายหลายนะค่ะ แต่จะมีบางคนที่ชอบกินหน่อไม่สดอย่างนำมาต้มกินกับน้ำพริกกะปิอันนี้คนแถวภาคอีสานชอบกินค่ะ โดยอาหารเหล่านี้มักจะหาได้ง่ายๆนะค่ะโดยเฉพาะภาคอสานกและเหนือ ซึ่งการนำหน่อไม้มาปรุงเป็นอาหารนั้นก็มีหลายวิธีนะค่ะอย่างคนแถวภาคอีสานเมื่อฝนตกหน่อไม้ก็จะขึ้นตามป่าเขา ชาวบ้านก็จะไปหาหน่อไม่เพื่อที่จะมาปรุงเป็นอาหารและมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเก็บหน่อไม่ไว้กินได้ทั้งปีนั้นคือ หน่อไม่ที่เราเห็นตามตลาดนั้นคือหน่อไม้ปิ๊บและหน่อไม่ดองซึ่งคนภาคอีสานส่วนมากจะนิยมทำไว้เพื่อจะได้มีหน่อไม้กินตลอดทั้งปีนั้นเองค่ะ