จังหวัดลำปางถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะค่ะมีมีความขึ้นชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปแต่จากข่าวลือกรณีที่จังหวัดลำปางจะเปลี่ยนชื่อให้เป็น นครลำปาง  นายสุรพล ตันสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยได้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ ซึ่งโดยในอดีตนั้นจังวัดลำปางมีชื่อว่านครลำปาง แต่เนื่องจกการปฏิรูปบ้านเมืองจึงทำให้นครลำปางกลายมาเป็น จังหวัดลำปางจนถึงทุกวันนี้ นั้นเองค่ะ แต่ล่าสุด จังหวัดลำปางได้ประชุมกับหัวหน้าราชการ จ.ลำปาง  ได้ลงความเห็นชอบว่าจะเปลี่ยนกับมาใช้คำว่านครลำปางอย่างเดิม และ หลังจากนั้นเป็น ขั้นตอนของสภา ของ อบจ.ลำปาง ที่จะต้องมีมติเห็นชอบหรือไม่ ก่อนจะนำหลักฐานมาประกอบเพื่อยื่นให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาต่อไปนั้นเองค่ะ